Kwaliteit

Kwaliteit, veiligheid,
innovatie en complete
traceerbaarheid

 

Al bijna 50 jaar staat Cominbel bekend als uiterst betrouwbare partner voor de ophaling en verwerking van dierlijke bijproducten en voor de productie van grondstoffen voor veevoeding, petfood en meststoffen. Dat is uiteraard geen toeval. Onze voortdurende focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie, betekent dat wij elke dag opnieuw zoeken naar ruimte voor verbetering. Enkel zo kunnen wij nu en in de toekomst de beste service garanderen.

Zorgvuldige selectie van grondstoffen en leveranciers
Voortdurende verbetering en innovatie van productieproces
Toepassing van alle voorschriften m.b.t. HACCP, OVOCOM en FAVV
Complete traceerbaarheid van inkomende en uitgaande producten
Continu controle op monsters door intern en extern labo
Klanten krijgen monster en labo-verslag bij elke levering
  • NEEM CONTACT OP EN VERZEKER U VAN DE MEEST BETROUWBARE

  • EN TRACEERBARE SERVICE OP DE MARKT

Contacteer ons

 

Geïntegreerd kwaliteitsbeleid

Bijzondere aandacht voor kwaliteit in grondstoffen, productie, eindproducten en service. Het werd ons met de paplepel ingegeven. Zo zijn de oprichters van Cominbel, Etienne en Robert Van den Berghe, er in 1974 aan begonnen en zo doet de volgende generatie het bijna 50 jaar later nog altijd!

Wij leggen bij de selectie en aankoop van onze grondstoffen van bij slachthuizen, uitsnijderijen en slagerijen, de hoogste zorgvuldigheid aan de dag. Onze dierlijke eiwitten en vetten worden alleen geproduceerd op basis van de beste dierlijke bijproducten, afkomstig van goedgekeurde dieren van leveranciers met een uitstekende reputatie. Op die manier voorkomen we dat schadelijke contaminanten in de eindproducten terecht komen.

Ons productieproces wordt gekenmerkt door de hoogst mogelijke zorg voor kwaliteit en veiligheid. Wij zijn niet zomaar tevreden met “even goed als altijd”, maar we zetten voortdurend in op preventie, innovatie en verbetering. Daarbij worden de meest recente voorschriften m.b.t. HACCP, de FAVV-gids diervoeders en het GMP-handboek van de OVOCOM minutieus toegepast.

 

Veiligheid en traceerbaarheid

Zowel de inkomende onverwerkte als de uitgaande verwerkte producten, worden zorgvuldig geregistreerd. Kopieën van de vervoersdocumenten van de inkomende en uitgaande stromen worden tenminste 3 jaar intern bewaard. De voorschriften hieromtrent, opgelegd door art. 9 van Verordening (EG) 1774/2002, volgen wij heel nauwkeurig op. Zo is de complete traceerbaarheid van onze dierlijke bijproducten altijd gewaarborgd.

Van elk transport van onze afgewerkte producten worden eveneens stalen genomen. Een exemplaar gaat met de transporteur mee naar de klant, een tweede exemplaar wordt gedurende 6 maanden bij Cominbel bewaard. Op die manier kunnen we de oorzaken van eventuele problemen traceren en vermijden.

 

Constante controle van samples

Bij Cominbel hebben we ons eigen labo waar we onze producten zowel tijdens als na de productie continu controleren en analyseren. Voor al het uitgaande vet worden steeds controles uitgevoerd op zowel fysische eigenschappen (kleur, geur en optiek) als op chemische parameters (FFA, onoplosbare onzuiverheden).

Wij werken ook samen met een extern labo voor het bepalen en controleren van peroxide, vocht en onzuiverheden, verzeepbaarheid en PCB’s, pesticiden, gepolymeriseerde triglyceriden, intact vet, zware metalen en fluor. Onze klanten krijgen bij elke levering een verslag van deze analyse.

Voor het uitgaande meel worden tijdens de fysische controle zowel de kleur, granulometrie en de geur nagegaan. Door middel van de NIR worden de chemische eigenschappen gecontroleerd, waarbij eiwit-, vet-, as- en vochtgehalte worden bepaald. Om de nauwkeurigheid van de resultaten te borgen, investeren we bij Cominbel altijd in de meest geavanceerde labo-apparatuur.

Veiligheid / Normeringen / Accreditaties